1. Εβδομάδα δράσης, στα τέλη του Οκτώβρη 2015
  2. Συλλογή υπογραφών που να απευθύνεται σε ευρωπαϊκούς φορείς λήψης αποφάσεων
  3. Διεθνής Διαγωνισμός Ταινίας Μικρού Μήκους «Green Go»
  4. Πολιτιστική Έκθεση
  5. Περιοδεία ομιλητών από τον παγκόσμιο Νότο
  6. Δημοσιογραφικές διερευνητικές αποστολές
  7. Σεμινάρια απευθυνόμενα σε πολλαπλασιαστές του μηνύματος και διεθνή συνέδρια