Μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Καιρός για Αλλαγή! Προς μια αειφόρο Παραγωγή και Κατανάλωση Πρώτων Υλών..» οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί CIR και AITEC στις Βρυξέλλες παρέδωσαν 42 χιλιάδες υπογραφές υποστηρίζοντας δεσμευτική νομοθεσία για την εισαγωγή πρώτων υλών από εμπόλεμες ζώνες στους αντιπροσώπους των Ευρωπαϊκών θεσμών.

Stop Mad Mining Press Release